SK

Druhy a typy pšeničných múk

Druhy a typy pšeničných múk

Druh múky je charakterizovaný ako mlynský výrobok určitého zloženia, ktorý sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu....Čítajte ďalej