SK

Druhy obilnín a ich využitie

Druhy obilnín a ich využitie

Najznámejšími a u nás najčastejšie pestovanými obilninami sú pšenica, jačmeň, raž, ovos a kukurica....Čítajte ďalej