Podmienky používania webových stránok
www.babickinavolba.sk,
vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Veľmi nás teší váš záujem o webové stránky www.babickinavolba.sk (ďalej tiež len „webové stránky“).

Prostredníctvom tohto dokumentu chceme používateľov našich webových stránok informovať o druhu, rozsahu a účele nami spracovávaných osobných údajov.

Pre našu spoločnosť je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá. Spracovanie osobných údajov preto prebieha vždy v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679, o ochrane osobných údajov (ďalej tiež len „GDPR“).

Používanie webových stránok je zásadne možné bez toho, aby ste nám museli poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Ak však budete chcieť využiť niektoré služby našej spoločnosti prostredníctvom webových stránok, môže byť na tento účel nevyhnutné spracovať určité vaše osobné údaje.

Meno a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Správcom osobných údajov v zmysle GDPR je:

spoločnosť GoodMills Česko s.r.o.

sídlo: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 26766698

E-mail: info@babiccinavolba.cz

Webové stránky: www.babickinavolba.sk

(ďalej tiež len „správca“ alebo „spoločnosť“).

Spracovateľom osobných údajov pre správcu môže byť:

WMC Praha, a.s.

so sídlom Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,

IČO: 26509954

prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však správca v súčasnosti na tieto účely nevyužíva

(ďalej tiež len „spracovateľ“).

Spracovateľ môže poveriť ďalšieho spracovateľa spracovaním osobných údajov získaných v súlade s týmto dokumentom len za podmienok stanovených v tomto dokumente a GDPR.

I. Spôsob získavania osobných údajov a nakladania s nimi

1.) Cookies

Čo sú súbory cookies:

S cieľom zlepšenia vám poskytovaných služieb využívajú webové stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

Používaním cookies tak spoločnosť o. i. môže zaistiť používateľsky priaznivejšie prostredie našich webových stránok, čo by bez použitia cookies nebolo možné. Prostredníctvom cookies môžu byť informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizované pre používateľa.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na webových stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zatvoríte, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotných cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie uspôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Odmietnutie používania cookies však môže podľa okolností viesť k tomu, že nemusí byť možné používať všetky funkcie našich webových stránok.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach: www.youronlinechoices.com/cz/

2.) Používanie Google Analytics s funkciou anonymizácie

Spoločnosť integrovala na webových stránkach komponenty Google Analytics s funkciou anonymizácie. Google Analytics je službou webovej analýzy, teda získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania dát o správaní návštevníkov webových stránok. Okrem iného analyzuje dáta o tom, z akých internetových stránok sa dotknutá osoba dostala na naše webové stránky, aké podstránky webových stránok navštívila a koľko času na nich strávila, z akej krajiny a mesta webové stránky navštívila. Webová analýza sa využíva s cieľom optimalizácie webových stránok a na analýzu internetovej reklamy. Cieľom používania Google Analytics je vyhodnotenie správania návštevníkov našich webových stránok. Takto získané informácie Google využíva o. i. na vyhodnotenie našich webových stránok a na získanie správ o aktivitách na týchto webových stránkach a ďalej na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našich webových stránok.

Prevádzkovateľom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics prostredníctvom cookies umožňuje vykonávanie analýzy našich webových stránok. Načítaním jednotlivej webovej stránky, v ktorej sú integrované komponenty Google Analytics, je daný podnet jednotlivými komponentmi Google Analytics príslušnému prehliadaču používateľa našich webových stránok, aby tento prehliadač odovzdal spoločnosti Google dáta s cieľom online analýzy.

3.) Sociálny plug-in Facebooku

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Facebook“, ktorých prevádzkovateľom je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok. Za spracovanie osobných údajov osôb, ktoré žijú mimo USA a Kanadu zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Kliknutím na sociálny plug-in Facebooku na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Facebook môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi.

Zásady používania dát zverejnil Facebook na stránkach https://www.facebook.com/about/privacy/update, kde je bližšie rozvedené o. i. aké druhy informácií Facebook zhromažďuje, ako ich používa, ako sa tieto informácie zdieľajú a ako spoločnosti Facebooku spolupracujú, aké sú zákonné dôvody na spracovanie dát, ako môžete uplatniť svoje práva z GDPR, informácie o uchovávaní dát, deaktivácia a zmazanie účtu a mnoho ďalších informácií.

4.) Sociálny plug-in Instagramu

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Instagram“, ktorá patrí k Facebooku, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok.

Kliknutím na sociálny plug-in Instagramu na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Instagram môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Instagramu nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388

5.) Sociálny plug-in YouTube

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „YouTube“, ktorá je súčasťou Google, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok.

Kliknutím na sociálny plug-in YouTube na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že YouTube môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Na YouTube sa uplatnia zásady ochrany súkromia Google, ktoré nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Služby poskytuje spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

6.) E-mailová korespondence

Pokiaľ spoločnosti zašlete e-mail alebo ju budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach, budú osobné údaje, ktoré nám takto oznámite, automaticky uložené s cieľom spracovania alebo kontaktovania vašej osoby. Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním newslettera nie sú odovzdávané tretím osobám, s výnimkou spracovateľa/-ov podľa tohto dokumentu.

7.) Newsletter Babičkina voľba

Naša spoločnosť vydáva bezplatný newsletter Babičkina voľba s cieľom informovania jeho odberateľov v pravidelných či nepravidelných časových odstupoch o novinkách, ponukách, súťažiach a iných aktualitách zo sveta pečenia.

Na e-mailovú adresu novo registrovanú na odber nášho newslettera je zasielaný automaticky potvrdzujúci e-mail, ktorý slúži na kontrolu, či vlastník dotknutej e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním bezplatného newslettera Babičkina voľa našou spoločnosťou (tzv. double opt-in) za podmienok stanovených v tomto dokumente. Kliknutím na príslušný odkaz v tomto e-maile dôjde k aktivácii zasielania newslettera.

Na odoberanie newslettera sa môžu používatelia zaregistrovať na webových stránkach www.babickinavolba.sk. Pre registráciu na odber newslettera je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu, ako osobný údaj, ktorý o používateľovi budeme spracovávať. Ďalej je nutné potvrdiť, že sa používateľ oboznámil s týmto dokumentom, súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s týmto dokumentom na účely zasielania nášho bezplatného newslettera Babičkina voľba a chce tento newsletter odoberať.

Pri registrácii na odber newslettera ďalej ukladáme IP-Adresu počítačového systému používaného dotknutou osobou v okamihu registrácie na odber newslettera, ďalej tiež dátum a čas registrácie na odber newslettera Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné, pretože je tým možné neskôr vysledovať prípadné zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby.

Osobné údaje získané v súvislosti s registráciou na odber newslettera sú používané výlučne s cieľom zasielania newslettera a informácií súvisiacich so zasielaním newslettera. Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním newslettera nie sú odovzdávané tretím osobám, s výnimkou spracovateľa/-ov podľa tohto dokumentu.

Zasielanie newslettera môže byť jeho odberateľom kedykoľvek ukončené a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dotknutá osoba spoločnosti udelila na zasielanie newslettera, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na tento účel sa v každom vydaní newslettera nachádza link. Ďalej je možné sa odhlásiť zo zasielania newslettera na webových stránkach a túto voľbu potvrdiť v automaticky prijatom e-maile.

8.) Zriadenie profilu na babickinavolba.sk

Iba používatelia, ktorí si zriadia profil na www.babickinavolba.sk, sa môžu zúčastniť na súťažiach vyhlasovaných spoločnosťou, prípadne organizovaných spracovateľom, pokiaľ spĺňajú podmienky na účasť v takej súťaži. Cieľom zriadenia takého profilu je teda možnosť účasti na vyššie uvedených súťažiach.

Podmienkou účasti na konkrétnej súťaži bude okrem iného aj udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely takejto konkrétnej súťaže.

Na zriadenie takého profilu je potrebné uviesť meno, priezvisko, kontaktný telefón, adresu bydliska a e-mailovú adresu, ako aj osobné údaje, ktoré o používateľovi budeme spracovávať. Ďalej je pri zriaďovaní profilu potrebné tiež potvrdiť, že sa používateľ oboznámil s týmto dokumentom, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s týmto dokumentom na účely zriadenia profilu na www.babickinavolba.sk a chce si taký profil zriadiť.

Na zadanú e-mailovú adresu je zasielaný automaticky potvrdzujúci e-mail (tzv. double opt-in), ktorý slúži na kontrolu, či vlastník dotknutej e-mailovej adresy súhlasí so zriadením profilu na webových stránkach za podmienok stanovených v tomto dokumente. Kliknutím na príslušný odkaz v tomto e-maile dôjde k zriadeniu profilu,

Pri zriadení profilu ďalej ukladáme IP adresu počítačového systému používaného dotknutou osobou v okamihu zriadenia profilu, ďalej tiež dátum a čas zriadenia profilu. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné, pretože je tým možné neskôr vysledovať prípadné zneužitie e-mailovej adresy alebo iných osobných údajov dotknutej osoby Osobné údaje získané v súvislosti so zriadením profilu na webových stránkach nie sú odovzdávané tretím osobám, s výnimkou spracovateľa/-ov podľa tohto dokumentu.

Osoba, ktorá si zriadila profil, má vždy možnosť zadané osobné údaje meniť alebo celkom zmazať a môže zmazať aj celý svoj profil.

II. Zákonnosť spracovania osobných údajov a právny základ takého spracovania, obdobie, pokiaľ budú osobné údaje uložené

Osobné údaje získané prostredníctvom webových stránok spoločnosť spracováva len za podmienok a v rozsahu stanovenom GDPR, najmä v článku 6.

 1. 1. Spracovanie osobných údajov je v zmysle čl. 6 GDPR zákonné, iba ak je splnená najmenej jedna z týchto podmienok a iba v zodpovedajúcom rozsahu:

  a) subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden či viac konkrétnych účelov;
  Tento odsek je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, u ktorých si vyžadujeme súhlas so spracovaním osobných údajov. Preto vyžadujeme súhlas so spracovaním osobných údajov návštevníkov webových stránok, odberateľov newslettera a osôb, ktoré si zriadia na webových stránkach.

  Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  b) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov;
  Tento odsek je právnym základom pre spracovanie osobných údajov nutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ak ide napríklad o poskytnutie plnenia alebo protiplnenie. To isté platí aj pre také spracovanie osobných údajov, k akému nutne dochádza pred uzatvorením zmluvy, napríklad v prípade otázok k našim produktom alebo službám.

  c) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
  Ak je naša spoločnosť povinná plniť zákonnú povinnosť, s ktorou nevyhnutne súvisí spracovanie osobných údajov, ako napríklad na plnenie prípadných daňových povinností, potom je aj spracovanie založené na tomto odseku.

  d) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby;
  Spracovanie na tieto účely môže nastať napríklad v prípade, keď by sa tretia osoba v našej prevádzkarni zranila a my by sme museli poskytnúť v tejto súvislosti príslušnému zdravotníckemu zariadeniu informácie ako je jeho meno a priezvisko, vek, zdravotná poisťovňa atď. (samozrejme len vtedy, ak by sme tieto informácie vôbec mali k dispozícii).

  e) spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca;
  Spoločnosť na tento účel osobné údaje nespracováva.

  f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je subjektom údajov dieťa.
  Tento oprávnený záujem by mohol byť daný napríklad v situácii, keď existuje relevantný a zodpovedajúci vzťah medzi subjektom údajov a správcom, napríklad ak je subjekt údajov zákazníkom správcu alebo mu, naopak, poskytuje služby.
 1. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, resp. kritériá na stanovenie tohto obdobia
  Súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely zasielania newslettera Babičkina voľba udeľuje používateľ do jeho odvolania alebo do ukončenia vydávania newslettera alebo do uplynutia prípadnej zákonnej lehoty, a to v závislosti od toho, čo nastane skôr.

  Súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely zriadenia profilu na webových stránkach udeľuje používateľ do zmazania príslušného profilu, pričom k zmazaniu osobných údajov dôjde automaticky aj uplynutím 5 rokov odo dňa, keď používateľ prestal profil využívať, alebo uplynutím prípadnej zákonnej lehoty, a to v závislosti od toho, čo nastane skôr.

  V ostatných prípadoch (pokiaľ nastanú), budú osobné údaje uložené v čase, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje získané alebo ktorý stanovuje príslušný právny predpis. Pokiaľ také obdobie uplynie, dôvod spracovania odpadne alebo uplynie príslušná zákonná lehota pre uchovanie osobných údajov, budú také osobné údaje automaticky zmazané, pokiaľ nie sú naďalej potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy.
 1. Skutočnosť, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje poskytnúť, a ohľadne možných dôsledkov neposkytnutie týchto údajov:
  Poskytnutie osobných údajov návštevníkmi webových stránok, odberateľmi newslettera a osobami, ktoré si zriadia profil na webových stránkach je zmluvnou požiadavkou. Návštevník webových stránok môže odmietnuť používanie súborov cookies. Odmietnutie používania cookies však môže podľa okolností viest k tomu, že nemusí byť možné používať všetky funkcie webových stránok. Neposkytnutie vyžadovaných osobných údajov osobou, ktorá má záujem odoberať newsletter alebo si zriadiť profil na webových stránkach, bude mať za následok nemožnosť odoberať newsletter/zriadiť si profil na webových stránkach. ute;dajov zákonnou či zmluvnou požiadavkou alebo či je to nutné pre uzatvorenie zmluvy a či je povinná takéto údaje poskytnúť a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

III. Právo na informácie, obdobie, počas ktorého sú osobné údaje spracovávané

Naša spoločnosť je pripravená vám kedykoľvek zodpovedať otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch aj o účele ich uloženia. Ak o tieto informácie o vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím, písomne na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese uvedenej hore. Prosím, vezmite na vedomie, že spoločnosť nie je povinná ustanoviť a neustanovuje poverenca pre ochranu osobných údajov.

V súvislosti s poskytnutými údajmi má dotknutá osoba právo požadovať (i) prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, (ii) ich opravu alebo výmaz, poprípade (iii) obmedzenie spracovania osobných údajov, a ďalej tiež právo (iv) vzniesť námietku proti spracovaniu a (v) právo na prenositeľnosť údajov.

Podrobnosti k jednotlivým právam subjektov údajov stanoví GDPR.

Spracovanie vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, ktorého webové stránky sú www.uoou.cz. V tomto úrade môžete podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov našou spoločnosťou.

Spoločnosť sama neodovzdáva osobné údaje získané prostredníctvom webových stránok, s výnimkou hore uvedeného/uvedených spracovateľa/ov, žiadnym iným osobám. Spoločnosť ani nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

IV. Používanie webových stránok, vylúčenie zodpovednosti, vzťah medzi správcom a spracovateľom osobných údajov

Obsah webových stránok nesmie byť na komerčné účely rozširovaný, kopírovaný, menený ani inak sprístupňovaný tretím osobám.

I keď sa Spoločnosť snaží udržiavať informácie uvedené na webových stránkach vždy aktuálne, úplné a presné, nemôže niesť a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné tlačové chyby alebo nedopatrenia, v ktorých dôsledku bola uverejnená nesprávna alebo neúplná informácia.

Príjemcom osobných údajov môže byť vyššie uvedený spracovateľ. Spracovateľ a akákoľvek osoba, ktorá koná z poverenia správcu alebo spracovateľa a má prístup k osobným údajom, môže tieto osobné údaje spracovávať iba na pokyn správcu, iba ak by jej ich spracovanie ukladalo právo Únie alebo členského štátu.

Správca využíva iba tých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola zaistená ochrana práv subjektu údajov. Spracovateľ nezapojí do spracovania žiadneho ďalšieho spracovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného povolenia správcu. Spracovanie spracovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré zaväzujú spracovateľa voči správcovi a v ktorých je stanovený predmet a čas trvania spracovania, povaha a účel spracovania, typ osobných údajov a kategória subjektov údajov, povinnosti a práva správcu. Ďalšie požiadavky na obsah takejto zmluvy stanoví čl. 28 ods. 3 GDPR a nasledujúce.

Ak spracovateľ zapojí ďalšieho spracovateľa, aby v mene správcu vykonal určité činnosti spracovania, musia byť tomuto ďalšiemu spracovateľovi uložené na základe zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo členského štátu rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú uvedené v zmluve alebo inom právnom akte medzi správcom a spracovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak neplní uvedený ďalší spracovateľ svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá správcovi za plnenie povinností dotknutého ďalšieho spracovateľa aj naďalej úplne prvotný spracovateľ.

V. Zmeny tohto dokumentu, účinnosť

Naša spoločnosť môže obsah tohto dokumentu v primeranom rozsahu zmeniť, pričom táto skutočnosť bude oznámená odberateľom newslettera a registrovaným používateľom, ktorí si zriadili profil na webových stránkach, v predstihu na nimi registrovanú e-mailovú adresu. Zmeny tohto dokumentu môžu, okrem prípadne iného, súvisieť s vývojom interpretácie a aplikácie GDPR v Českej republike, funkčnosťou webových stránok, zasielaním newslettera a zriaďovaním či správou profilov na webových stránkach či zmenou v osobe spracovateľa osobných údajov. Ak by taký používateľ so zmenami tohto dokumentu nesúhlasil, môže zmeny odmietnuť zmazaním svojho profilu alebo zrušením registrácie na odber newslettera.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 25. 5. 2018.

V Prahe dňa 11. 5. 2018.