Podmienky používania webových stránok, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Veľmi nás teší váš záujem o webové stránky www.babickinavolba.sk (ďalej tiež len „webové stránky“).

Prostredníctvom tohto dokumentu chceme používateľov našich webových stránok informovať o druhu, rozsahu a účele nami spracovávaných osobných údajov.

Pre našu spoločnosť je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá. Spracovanie osobných údajov preto prebieha vždy v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679, o ochrane osobných údajov (ďalej tiež len „GDPR“).

Používanie webových stránok je zásadne možné bez toho, aby ste nám museli poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Ak však budete chcieť využiť niektoré služby našej spoločnosti prostredníctvom webových stránok, môže byť na tento účel nevyhnutné spracovať určité vaše osobné údaje.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle GDPR je:

GoodMills Česko s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 26766698
Údaj o zápise v OR: Mestský súd v Prahe, sp. zn. C 243857
E-mail: info@goodmills.cz
(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“).

Sprostredkovateľom osobných údajov pre prevádzkovateľa môže byť:

WMC Praha, a.s.
so sídlom Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7
IČ: 26509954

prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií (ďalej tiež len „sprostredkovateľ“).

Sprostredkovateľ môže poveriť ďalšieho sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov získaných v súlade s týmto dokumentom len za podmienok stanovených v tomto dokumente a GDPR.

I. Spôsob získavania osobných údajov a nakladania s nimi

1.) Cookies

Čo sú súbory cookies:

S cieľom zlepšenia vám poskytovaných služieb využívajú webové stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

  • k správnej funkčnosti našich stráno
  • kpri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku vašim požiadavkám;
  • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Používaním cookies tak spoločnosť o. i. môže zaistiť používateľsky priaznivejšie prostredie našich webových stránok, čo by bez použitia cookies nebolo možné. Prostredníctvom cookies môžu byť informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizované pre používateľov.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na webových stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba dovtedy, než prehliadač zavriete, a dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (obdobie ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

  • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
  • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
  • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré následne využijú tretie strany a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehľadávača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Odmietnutie používania cookies však môže podľa okolností viesť k tomu, že nemusí byť možné používať všetky funkcie našich webových stránok.

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach: http://www.youronlinechoices.com/cz/

2.) Používanie Google Analytics s funkciou anonymizácie

Spoločnosť integrovala na webových stránkach komponenty Google Analytics s funkciou anonymizácie. Google Analytics je službou webovej analýzy, teda získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania dát o správaní návštevníkov webových stránok. Okrem iného analyzuje dáta o tom, z akých internetových stránok sa dotknutá osoba dostala na naše webové stránky, aké podstránky webových stránok navštívila a koľko času na nich strávila, z akej krajiny a mesta webové stránky navštívila. Webová analýza sa využíva s cieľom optimalizácie webových stránok a na analýzu internetovej reklamy. Cieľom používania Google Analytics je vyhodnotenie správania návštevníkov našich webových stránok. Takto získané informácie Google využíva o. i. na vyhodnotenie našich webových stránok a na získanie správ o aktivitách na týchto webových stránkach a ďalej na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našich webových stránok.

Prevádzkovateľom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics prostredníctvom cookies umožňuje vykonávanie analýzy našich webových stránok. Načítaním jednotlivej webovej stránky, v ktorej sú integrované komponenty Google Analytics, je daný podnet jednotlivými komponentmi Google Analytics príslušnému prehliadaču používateľa našich webových stránok, aby tento prehliadač odovzdal spoločnosti Google dáta s cieľom online analýzy.

3.) Sociálny plug-in Facebooku

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Facebook“, ktorej prevádzkovateľom je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok. Za spracovanie osobných údajov osôb, ktoré žijú mimo USA a Kanady, zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Kliknutím na sociálny plug-in Facebooku na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Facebook môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi.

Zásady používania dát zverejnil Facebook na stránkach https://www.facebook.com/about/privacy/update, kde je bližšie rozvedené o. i. to, aké druhy informácií Facebook zhromažďuje, ako ich používa, ako sa tieto informácie zdieľajú a ako spoločnosti Facebooku spolupracujú, aké sú zákonné dôvody na spracovanie dát, ako môžete uplatniť svoje práva z GDPR, informácie o uchovávaní dát, deaktivácii a zmazaní účtu a veľa ďalších informácií.

4.) Sociálny plug-in Instagramu

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Instagram“, ktoré patria k Facebooku, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok.

Kliknutím na sociálny plug-in Instagramu na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Instagram môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Instagramu nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388

5.) Sociálny plug-in YouTube

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „YouTube“, ktorá je súčasťou Google, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok.

Kliknutím na sociálny plug-in YouTube na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že YouTube môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Na YouTube sa uplatnia zásady ochrany súkromia Google, ktoré nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Služby poskytuje spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

6.) E-mailová korešpondencia

Pokiaľ spoločnosti zašlete e-mail alebo ju kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach, budú osobné údaje, ktoré nám takto oznámite, automaticky uložené s cieľom spracovania alebo kontaktovania vašej osoby. Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním newslettera nie sú odovzdávané tretím osobám, s výnimkou spracovateľa/-ov podľa tohto dokumentu.

7.) Newsletter Babičkina voľba

Naša spoločnosť vydáva bezplatný newsletter Babičkina voľba s cieľom informovania jeho odberateľov v pravidelných či nepravidelných časových odstupoch o novinkách, ponukách, súťažiach a iných aktualitách zo sveta pečenia.

Na odoberanie newslettera sa môžu používatelia zaregistrovať na webových stránkach www.babickinavolba.sk. Na registráciu na odber newslettera je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu, ako osobný údaj, ktorý o používateľovi budeme spracovávať. Odoslaním je potvrdené, že sa používateľ oboznámil s týmto dokumentom, súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s týmto dokumentom na účely zasielania nášho bezplatného newslettera Babičkina voľba a chce tento newsletter odoberať.

Osobné údaje získané v súvislosti s registráciou na odber newslettera sú používané výlučne na účely zasielania newslettera a informácií súvisiacich so zasielaním newslettera. Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním newslettera nie sú odovzdávané tretím osobám, s výnimkou spracovateľa/-ov podľa tohto dokumentu.

Zasielanie newslettera môže byť jeho odberateľom kedykoľvek ukončené a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dotknutá osoba spoločnosti udelila na zasielanie newslettera, môže byť kedykoľvek odvolaný. Na tento účel sa v každom vydaní newslettera nachádza link.

8.) Súťaže

ÚČEL: Prevádzkovateľ usporadúva súťaže na propagáciu svojich produktov. V rámci účasti na súťaži je nevyhnutné spracovanie osobných údajov z dôvodu vyhodnotenia súťaže, jej kontroly a distribúcie cien.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE: Právnym základom je súhlas súťažiaceho vyjadrený pri vstupe do súťaže – registráciou alebo iným spôsobom. Súhlas je dobrovoľný, bez spracovania osobných údajov však nie je možné sa na súťaži zúčastniť. Odvolaním súhlasu, čo subjekt môže kedykoľvek urobiť, sa účasť na súťaži končí.

PRÍJEMCOVIA: Kategórie sprostredkovateľov uvedené vyššie.

ODOVZDANIE MIMO EÚ: Nedochádza k odovzdaniu mimo EÚ.

OBDOBIE UCHOVANIA: Počas trvania súťaže a najdlhšie tri roky potom z dôvodu oprávneného záujmu na kontrole súťaže, a ďalej na preukázanie súladu s účinnou právnou úpravou pri kontrole zo strany orgánu dozoru a prípadnej obrane proti uplatneným nárokom súťažiacich alebo tretích osôb.

II. Zákonnosť spracovania osobných údajov a právny základ takého spracovania, obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Osobné údaje získané prostredníctvom webových stránok spoločnosť spracováva len za podmienok a v rozsahu stanovenom GDPR, najmä v čl. 6.

1. Spracovanie osobných údajov je v zmysle čl. 6 GDPR zákonné iba vtedy, ak je splnená najmenej jedna z týchto podmienok a iba v zodpovedajúcom rozsahu:

a) dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden či viac konkrétnych účelov.
Tento odsek je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, pri ktorých vyžadujeme súhlas so spracovaním osobných údajov. Preto vyžadujeme súhlas so spracovaním osobných údajov návštevníkov webových stránok, odberateľov newslettera a osôb, ktoré si zriadia profil na webových stránkach.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

b) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby.
Tento odsek je právnym základom pre spracovanie osobných údajov nutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, pokiaľ ide napríklad o poskytnutie plnenia alebo protiplnenia. To isté platí aj pre také spracovanie osobných údajov, k akému nutne dochádza pred uzatvorením zmluvy, napríklad v prípade otázok k našim produktom alebo službám;

c) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.
Pokiaľ je naša spoločnosť povinná plniť zákonnú povinnosť, s ktorou nevyhnutne súvisí spracovanie osobných údajov, ako napríklad na plnenie prípadných daňových povinností, potom je také spracovanie založené na tomto odseku;

d) spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
Spracovanie pre tieto účely môže nastať napríklad v prípade, keď by sa tretia osoba v našej prevádzke zranila a my by sme museli poskytnúť v tejto súvislosti príslušnému zdravotníckemu zariadeniu informácie, ako je jej meno a priezvisko, vek, zdravotná poisťovňa atď. (samozrejme len vtedy, ak by sme tieto informácie vôbec mali k dispozícii);

e) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený prevádzkovateľ.
Spoločnosť na tento účel osobné údaje nespracováva;

f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa či tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Tento oprávnený záujem by mohol byť daný napríklad v situácii, keď existuje relevantný a zodpovedajúci vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, napríklad ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa alebo mu, naopak, poskytuje služby.

2. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, resp. kritériá pre stanovenie tohto obdobia

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely zasielania newslettera Babičkina voľba udeľuje používateľ do dňa jeho odvolania alebo do dňa ukončenia vydávania newslettera alebo do dňa uplynutia prípadnej zákonnej lehoty, a to v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely zriadenia profilu na webových stránkach udeľuje používateľ do dňa zmazania príslušného profilu, pričom k zmazaniu osobných údajov dôjde automaticky tiež uplynutím 5 rokov odo dňa, keď používateľ prestal profil využívať, alebo uplynutím prípadnej zákonnej lehoty, a to v závislosti od toho, čo nastane skôr.

V ostatných prípadoch (pokiaľ nastanú) budú osobné údaje uložené počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tieto údaje získané alebo ktorý stanovuje príslušný právny predpis. Pokiaľ také obdobie uplynie, dôvod spracovania odpadne alebo uplynie príslušná zákonná lehota pre uchovanie osobných údajov, budú také osobné údaje automaticky zmazané, pokiaľ nie sú naďalej potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy.

3. Skutočnosť, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má dotknutá osoba povinnosť osobné údaje poskytnúť, a o možných dôsledkoch neposkytnutia týchto údajov:

Poskytnutie osobných údajov návštevníkmi webových stránok, odberateľmi newslettera a osobami, ktoré si zriadia profil na webových stránkach, je zmluvnou požiadavkou. Návštevník webových stránok môže odmietnuť používanie súborov cookies. Odmietnutie používania cookies však môže podľa okolností viesť k tomu, že nemusí byť možné používať všetky funkcie webových stránok. Neposkytnutie vyžadovaných osobných údajov osobou, ktorá má záujem odoberať newsletter alebo si zriadiť profil na webových stránkach, bude mať za následok nemožnosť odoberať newsletter/zriadiť si profil na webových stránkach.

III. Právo na informácie, obdobie, počas ktorého sú osobné údaje spracovávané

Naša spoločnosť je pripravená vám kedykoľvek odpovedať na otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch aj o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím, písomne na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese uvedenej vyššie. Prosím, vezmite na vedomie, že spoločnosť nie je povinná ustanoviť a neustanovuje zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V súvislosti s poskytnutými údajmi má dotknutá osoba právo požadovať (i) prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, (ii) ich opravu alebo výmaz, prípadne (iii) obmedzenie spracovania osobných údajov, a ďalej tiež právo (iv) vzniesť námietku proti spracovaniu a (v) právo na prenositeľnosť údajov.

Všetky práva je možné uplatniť na kontaktoch prevádzkovateľa uvedených vyššie. Na urýchlenie vybavenia požiadavky využite elektronickú formu a do predmetu správy uveďte „GDPR“.

Podrobnosti k jednotlivým právam dotknutých osôb stanovujú GDPR.

Spracovanie vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, ktorého webové stránky sú www.uoou.cz.

Na tomto úrade môžete podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov našou spoločnosťou.

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

IV. Používanie webových stránok, vylúčenie zodpovednosti, vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom osobných údajov

Obsah webových stránok nesmie byť pre komerčné účely rozširovaný, kopírovaný, menený ani inak sprístupňovaný tretím osobám.

Napriek tomu, že sa Spoločnosť snaží udržiavať informácie uvedené na webových stránkach vždy aktuálne, úplné a presné, nemôže niesť a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné tlačové chyby alebo nedopatrenia, v ktorých dôsledku bola uverejnená nesprávna alebo neúplná informácia.

Príjemcom osobných údajov môže byť vyššie uvedený sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ a akákoľvek osoba, ktorá koná z poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a má prístup k osobným údajom, môže tieto osobné údaje spracovávať iba na pokyn prevádzkovateľa, pokiaľ jej ich spracovanie neukladá právo Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ využíva iba tých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola zaistená ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ nezapojí do spracovania žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného povolenia prevádzkovateľa. Spracovanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré zaväzujú sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorých je stanovený predmet a obdobie trvania spracovania, povaha a účel spracovania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, povinnosti a práva prevádzkovateľa. Ďalšie požiadavky na obsah takej zmluvy stanovuje čl. 28 ods. 3 GDPR a nasl.

Pokiaľ sprostredkovateľ zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby v mene prevádzkovateľa vykonal určité činnosti spracovania, musia byť tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi uložené na základe zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo členského štátu rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú uvedené v zmluve alebo inom právnom akte medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak ďalší uvedený sprostredkovateľ neplní svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá prevádzkovateľovi za plnenie povinností dotknutého ďalšieho sprostredkovateľa aj naďalej plne prvotný sprostredkovateľ.

V. Zmeny tohto dokumentu, účinnosť

Naša spoločnosť môže obsah tohto dokumentu v primeranom rozsahu zmeniť, pričom táto skutočnosť bude oznámená odberateľom newslettera a používateľom, ktorí si zriadili profil na webových stránkach, v predstihu na nimi registrovanú e-mailovú adresu. Zmeny tohto dokumentu môžu, okrem prípadne iného, súvisieť s vývojom interpretácie a aplikácie GDPR v Českej republike, funkčnosťou webových stránok, zasielaním newslettera a zriaďovaním či správou profilov na webových stránkach či zmenou v osobe sprostredkovateľa osobných údajov. Pokiaľ by taký používateľ so zmenami tohto dokumentu nesúhlasil, môže zmeny odmietnuť zmazaním svojho profilu alebo zrušením registrácie na odber newslettera.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 25. 5. 2018.

V Prahe dňa 11. 5. 2018

Zavřít

Kvalita múky Babičkina voľba je našou prioritou

Obilie v múkach našej značky Babičkina voľba pochádza predovšetkým od našich dlhodobých miestnych partnerov - poľnohospodárov, jednotlivcov a poľnohospodárskych združení.

Česko Slovensko
Máme tu cookies! Máme tu cookies! Pokračovaním v prehliadaní stránok súhlasíte s podmienkami používania, vrátane využitia súborov cookies. V poriadku
Máme tu cookies!

Máme tu Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.

Máme tu cookies!

Nastavení Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.